Russko polskij slovar online dating

24-Oct-2017 20:37 by 8 Comments

Russko polskij slovar online dating - 18 and 16 year old dating texas

Tako kad hoće da objasni reč "narečija", on će napisati ovo: "Narečija se zovu razna upotrebljenija, koje po pridodatkom i izpuskom, jednoga istoga jezika; serbski, rosijski i proči jesu narečija jezika slavenskoga". Još u svome Zemleopisaniju spominje on ponešto o ovima.

Njihovi radovi su se makar u ono vreme veoma cenili, pa će njihova slava dopreti i do naših ljudi od pera.

Nas osobito zanima njegova obaveštenost o Slovenima.

Mnogo veći značaj imalo je poznanstvo Pavla Solarića s poljskim grofom i naučnikom Juzefom Sjerakovskim. Do 1810 godine Solarić je već bio izdao dobar deo svojih knjiga.

Pored svojih političkih poslova, bavio se on i naukom. Bio je član varšavskog Društva prijatelja nauka i u njemu je uzimao vidno učešće.

I godine 1810 putovao je političkim poslom u Rim, gde je imao da se sastane s poljskim knezom Stanislavom Ponjatovskim. Na svojim čestim putovanjima skupljao je starine svake vrste, a naročito knjige, i to najviše one koje su bile važne za istoriju i poreklo Slovena.

Ovaj poljski grof bio je dosta krupna politička ličnost.

Baš kad je o ovim pitanjima razmišljao, Solarić se upoznao sa Sjerakovskim.

Tad je radio Jeroglifiku, u kojoj je hteo da pokaže šta misli o poreklu i jeziku Slovena.

Pravo interesovanje Solarića za slovenska pitanja pada nekako pred 1810 godinu.

Da li je pak Mušicki što napisao o ovome, nije nam poznato.

To je bilo vreme pred ustanak u Srbiji, a mitropolit je morao imati mnogo posla s ljudima iz Srbije, koji su stalno dolazili k njemu i tražili uputstva i pomoći.

On neće da primi saradnju, ne zato što ne bi hteo, nego zato što ne može. Poznato je da se on bavio i tad i kasnije jezičkim stvarima, da je poznavao dosta stranih jezika i da se nešto docnije i s Vukom razgovarao i dopisivao o rečničkim pitanjima.

  1. im wendekreis des kreuzes online dating 07-Oct-2017 15:49

    We are now engaged and have been seeing each other in person very frequently.